Главная Новости Пиьма Благодарна Богу за Пастора, за его труд, любовь и верность

Благодарна Богу за Пастора, за его труд, любовь и верность

Доброго дня, дорогий Пастор Сандей!!!

Нарешті наважилась написати Вам листа. Моє серце переповнене любов"ю і вдячністю Вам за ваше велике серце в якому Ви дозволили жити Божій любові до всіх людей і особливо до нас українців ,які завдали Вам найбільше болю, розчарувань і прикрості.

Ви зуміли любити незважаючи на все. Щоб допомогти нам помінятись, Ви зуміли зрозуміти нас, наші національні проблеми, наші ментальні проблеми! Ви відрили очі нам на нас самих, наші проблеми, слабкі сторони і також на ті позитивні риси які є в кожному з нас. Я вдячна Вам що Ви віддаєте себе ,всього до остатку служінню Богу і людям!!!

Я не зустрічала таких людей як Ви!!! Бог зробив подарунок Україні, нам, українцям, давши нам Вас і Пастора Босе. Нас познайомив пастор Коє ,і я дуже вдячна Богу за Пастора за його працю, любов і вірність.
До зустрічі з Вами я була розчарована, зранена жінка ,яку проблеми в шлюбі довели до відчаю. Я не знала, що чекає на мене, не бачила виходу. Чоловік заглядав у чарку, і троє синів не мали батьківської любові при живому батьку.

Я знаю, це Божа милість така велика наді мною і моєю родиною, що ми мали здорову духовну їжу і Вас, люблячих, мудрих духовних Батьків.

Моє життя кардинально помінялось. Звичайно, це сталось не за один день, слухаючи Ваші проповіді, читаючи книжки, бувши на постах і річницях, які стараюсь не пропускати. Все в моєму житті радикально помінялось: я щаслива дружина; щаслива мама. Я керівник на торгівельному підприємств, під моїм керівництвом 20 людей. Я - пастор і я людина, яка любить людей. Люблю життя, наповнена позитивом!!!

Часто чуючи слова вдячності від людей, рідних, керівництва я знаю -все, що є доброго в моєму житті. Це заслуга Бога, Вас, пастора Босе, пастора Коє, пастора Лесі Олексюк, пасторів Олександри і Сергія Гірняків ,які полюбили і прийняли мене!

Звичайно я не хочу щоб моєю вдячністю були тільки слова подяки чи молитви за Вас ,а все моє життя до остатку я, так як Ви віддала служінню Богу і людям! Ми любимо Вас, молимось за Вас і я знаю що Бог підніс Ваш світильник високо і ніхто і ніщо це не змінить.

З любов'ю до Вас та пастора Босе,
ваша любляча донька Качкусь Віра


Перевод на русский язык
Доброго дня, дорогой Пастор Сандей!!!

Наконец осмелилась написать Вам письмо. Мое сердце переполнено любовь" ю и благодарностью Вам за ваше большое сердце в котором Вы позволили жить Божьей любви ко всем людям и особенно к нам украинцев, которые нанесли Вам больше всего боль, разочарований и досады.

Вы сумели любить, невзирая на все. Чтобы помочь нам поменяться, Вы сумели понять нас, наши национальные проблемы, наши ментальные проблемы!

Вы отрыли глаза нам на нас самих, наши проблемы, слабые стороны и также на те позитивные черты, которые есть в каждом из нас.

Я благодарна Вам, что Вы отдаете всего себя, без остатка, служению Богу и людям!!! Я не встречала таких людей как Вы!!! Бог сделал подарок Украине, нам, украинцам, дав нам Вас и Пастора Босе. Нас познакомил пастор Коє, и я очень благодарна Богу за Пастора, за его труд, любовь и верность.

До встречи с Вами я была разочарованная, раненная женщина, которую проблемы в браке довели до отчаяния. Я не знала, что ожидает меня, не видела выхода.

Муж заглядывал в рюмку, и трое сыновей не имели родительской любви при живом отце.

Я знаю, это Божья милость такая большая надо мной и моей семьей, что мы имели здоровую духовную еду и Вас, любящих, мудрых духовных Родителей.

Моя жизнь кардинально поменялась. Конечно, это случилось не за один день, слушая Ваши проповеди, читая книги, будучи на постах и годовщинах, которые стараюсь не пропускать. Все в моей жизни радикально поменялось: я счастливая жена; счастливая мама. Я руководитель на торговом предприятий, под моим руководством 20 люди. Я - пастор и я человек, который любит людей. Люблю жизнь, наполненная позитивом!!!

Часто слышав слова благодарности от людей, родных, руководства я знаю -все, что есть доброго в моей жизни. Это заслуга Бога, Вас, пастора Босое, пастора Коє, пастора Леси Олексюк, пасторов Александры и Сергея Гірняків,которые полюбили и приняли меня!

Обычно я не хочу, чтобы моей благодарностью были только слова благодарности или молитвы за Вас. Желаю, чтобы всю мою жизнь без остатка я, так же, как и Вы, была отдана служению Богу и людям!

Мы любим Вас, молимся за Вас. Я знаю, что Бог поднес Ваш светильник высоко, и никто и ничего это не изменит.

С любовью к Вам и пастора Босое
ваша любящая дочка Качкусь

Просмотров 1406